top of page

מחיצה / מורן ויקטוריה סבג

"מחיצה", מאת האמנית והכנרת מורן ויקטוריה סבג,

בביצוע התזמורת הקאמרית הישראלית במוזיאון תל אביב.

מחיצה - עברית
bottom of page